Verktyget som möjliggör ett medvetet bemötande varje dag.

  • Enkelt verktyg som förenklar er arbetsdag
  • Konkreta och mätbara resultat
  • Gemensam plattform för hela arbetsgruppen

Verktyget som möjliggör ett medvetet bemötande varje dag.

  • Enkelt verktyg som förenklar er arbetsdag
  • Konkreta och mätbara resultat
  • Gemensam plattform för hela arbetsgruppen

Metoden Medvetet Bemötande

Våra liv präglas av möten med andra människor.
Möten som sker varje dag i olika situationer och på olika sätt.
Varje möte är unikt. Och varje människa bär sin egen mångfald.
Hur vi uppfattar en person är personligt.
I mötet påverkar mitt beteende den andra personens beteende.
Det handlar om perception – hur jag uppfattar saker och ting – och om förståelse för andras perception.
Genom att skapa en medvetenhet kring hur just mina vanor att kommunicera påverkar personen och situationen kan vi ha mer meningsskapande möten.
Genom att träna upp min observation i mötet kan jag justera hur jag bör kommunicera för att få kontakt, öka samarbete och helt enkelt skapa en medmänskligt möte.

Medvetet Bemötande är ett pedagogiskt redskap som tränar och ökar självkännedom i:
Vanor jag har när jag kommunicerar, till exempel vilka ord jag använder, tonläge, kroppsspråk, tempo och närvaro.
Observationsträning – vem är jag i mötet och vem är du?
Flexibilitetsträning – vad behöver jag justera i min kommunikation för att kunna gå Dig tillmötes?
Bemötandeverktyg

“Du får verktyg i hur du observerar och individualiserar mötet med din medmänniska”

Ett Medvetet Bemötande handlar om medmänsklighet
– att kunna se en annan människa för den hon är
– att kunna se bortom sjukdomsbild, diagnoser och reaktioner.

Metodens styrka är det pedagogiska tydliggörandet av vanorna i vår perception och hur vi kan utveckla oss bortom våra vanor, de konkreta observations- och bemötandeverktygen samt metodens mångfald
och breda grund.