vi inspirerar dig till att öka din medvetenhet och förståelse för andra via ett Medvetet bemötande.

Hur livet visade vägen till ett medvetet bemötande

“Metoden grundades den dagen då jag observerade att jag, omedvetet och automatiskt, tog för givet att människan jag hade framför mig skulle anpassa sig till mitt uttryckssätt istället för tvärtom.

Denna upptäckt kom efter en plötslig sjukdom och en nära döden upplevelse. Detta förändrade mitt sätt att se på mig själv, mina medmänniskor och den djupare meningen med livet.

Jag vaknade helt enkelt upp.

Steg för steg började jag undersöka den forskning som fanns om vår hjärna och hur våra sinnen tar emot och bearbetar intryck. Jag ville hitta något som kunde ge konkreta observations- och bemötandeverktyg och upptäckte att vi har vanor i hur vi uttrycker oss till exempel vilka ord och tonlägen vi använder, vad vi ser, lägger uppmärksamhet på och hur vi använder vårt kroppsspråk.

Det blev tydligt att våra vanor styr oss långt mer än jag hade en aning om. Sedan dess har jag i tjugo års tid handlett utifrån ett Medvetet Bemötande.

En annan gåva jag fått är en vänskap med tibetanska buddhistmunkar som utvecklat mig oändligt mycket och som bidragit med en mognad till metoden.

År 2015, efter jordbävningskatastrofen i Nepal, lades den första byggstenen till Insamlingsstiftelsen Hands in Union där vi samarbetar med min gode vän, Geshe Sonam Wangchen.

Jag har förmånen att älska det jag ägnar mitt liv åt – att ge nycklar till hur vi blir uppfattade och förstådda enligt vår intention och värde, samtidigt som vi med ökad självkännedom om hur vi uttrycker oss, går vår medmänniska tillmötes.

Varmt tack till Dig som jag mött på resan.
Och till Dig som jag inte fått förmånen att möta, med hopp om att vi en dag möts”

Med värme,

Ingela Fors

Företaget – Mötesforum Futura

Mötesforum Futura är ett utbildnings- och handledningsföretag. Metoden Medvetet bemötande eller Conscious Expression tog sina första steg 1997 och företaget Mötesforum Futura grundades 2002.
Metoden Medvetet bemötande har utvecklats genom handledningar och samarbeten inom vård, omsorg, skola, socialtjänst och näringsliv.

Syfte och mening

Vi vill bidra till en ökad medmänsklighet människor emellan genom att inspirera till att öka självkännedom och förståelse för varandra via ett Medvetet bemötande.
Våra värdeord: glädje – meningsfullhet – professionalitet är vår grund och riktning i alla sammanhang.

Utbildning och erfarenhet

INGELA FORS
Grundare och metodutvecklare av Medvetet bemötande och ägare av Mötesforum Futura AB.

Utbildad specialpedagog år 2000 och dessförinnan en lärar- och vårdbakgrund. Jag har mångårig specialpedagogisk erfarenhet som jag förenat i det medvetna bemötandet. Har genom åren i handledningarna mött olika bemötandesituationer från utmaningar inom psykiatrin till privatpersoner och handledning i ledningsgrupp.

Aktiva konsult samarbeten

Yvonne Nilsson

Handledare i Medvetet bemötande
Yvonne och jag har känt varandra i många år, en erfaren och klok vän.

Hon har arbetat som sjuksköterska inom olika vårdverksamheter, ex. akut- och intensivvård, kompanisköterska inom försvarsmakten och med flyktingmottagande.

Vårdlärare inom Vuxenutbildning och inom Yrkeshögskolan inom Yrkeshögskolan med ansvar att ta fram, utveckla och genomföra vidareutbildning för undersköterskor samt utvecklat och genomfört ett stort antal handledarutbildningar på uppdrag av kommunala arbetsgivare.

Sigge Nielsen

Inspiratör och ledarskapscoach
Sigge och jag har samarbetat i många år, vi kompletterar varandra som hand i handske med de olika erfarenheter vi har.

Sigge är civilingenjör och karriärist som mitt i livet bytte bana till att arbeta som inspiratör och utbildare.

Han brinner för organisationshälsa med delaktiga medarbetare.

I nuläget aktiv på ”Ledarna på Bykrogen”.

Tillsammans har vi varit aktiva i en podd – Ledarskap i ett Medvetet Bemötande, ett projekt som i nuläget pausar och mognar till sig inför nästa steg.