Medvetet Bemötande i vårdande/stödjande verksamheter

Bilder ur boken Bemötandeperspektiv
Tre veckor för Dig med hög känslighet 13/5 - 3/6

Medvetet Bemötande i vårdande/stödjande verksamheter

kr2,595.00 Ex. moms

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom vårdande –  stödjande verksamheter såsom LSS, äldreboende, hemtjänst, psykiatri och socialtjänst. Riktar sig till Dig som möter personer enskilt samt till personalgrupper.

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten i bemötandet.

Utbildningen innehåller observations- och bemötandemallar/verktyg både i syfte att observera mig själv som personal, det vill säga öka min självkännedom, spegla mig med mina kollegor samt hur jag observerar personen jag har framför mig.

Vid köp av fler än en plats, vänligen kontakta mig via mejl för offert eftersom du får rabatt som ökar med antalet platser.

Produkt Information & Kundomdömen

Beskrivning

Utbildningen Medvetet Bemötande vänder sig till personal som arbetar inom vårdande –  stödjande verksamheter såsom LSS, äldreboende, hemtjänst, psykiatri och socialtjänst. Utbildningen riktar sig till Dig som möter personer enskilt samt till personalgrupper.

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten i bemötandet. Ge förståelse i hur vi påverkar varandra samt ge bemötandeverktyg som går tillmötes personens uttrycksbehov. Syftet är också att deltagarna ska få observationsverktyg till personens aktiva perception. Utbildningen innehåller observations- och bemötandemallar/verktyg både i syfte att observera mig själv som personal, det vill säga öka min självkännedom, spegla mig med mina kollegor samt hur jag observerar personen jag har framför mig. Detta är en grund till ett ökat gemensamt bemötande för en personalgrupp.

Metoden för Medvetet bemötande har sin kunskapsbas inom specialpedagogiken samt modern neurovetenskap. Medvetet Bemötande har sedan år 1997 byggts upp, och byggs fortfarande, via ett forskningsbaserat arbetssätt med bästa tillgängliga vetenskap.

Arbetssätt och arbetsverktyg är således uppbyggt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och består av; a/ systematisk observation och dokumentation, b/ tydliggörande pedagogik för att redovisa resultaten, vilket leder fram till c/ ett individualiserat bemötande.

Utbildningen innehåller 23 lektioner fördelade på 6 kapitel. Utbildningen blandar teori och praktik men framförallt är detta en praktisk och konkretutbildning.

Lektionerna innehåller filmer där jag visar och illustrerar, övningar, fallstudier och handfasta observations- och bemötandemallar som du och dina kollegor kan använda direkt i ert arbete. Filmklippen är korta; mellan 1 och 15 min beroende på innehåll. Efter videon har jag skrivit ned några korta kärnpunkter och reflektioner.

Hela utbildningen avslutas med reflekterande frågor till er som grupp eller till Dig enskilt samt om du önskar får du ett intyg.

Totalt är filmlängden på 4 timmar därefter behöver man inkludera reflektionstid, träning i observations- och bemötandemallarna samt utföra de övningar som är filmade. För att implementera hållbart över tid rekommenderas att aktivt använda utbildningen under ett år därefter hålla det medvetna bemötandet levande genom uppföljningar och inspiration via fallstudier och övningar.

Det finns tre olika sätt att navigera i utbildningen:
Spår 1 – detta spår är för Dig som inte har varit i kontakt med Medvetet Bemötande tidigare. Jag rekommenderar dig att följa kapitel 1 – 6. Stanna upp och kartlägg din egen perception, spegla dig gärna med dina kollegor och observera dig själv. Du kommer att ha stor nytta av det när du sedan observerar och kartlägger den person/personer du/ni stödjer.

Spår 2 – detta spår är för Dig som mött Medvetet Bemötande i någon form tidigare. Ta fram din kartläggning över din egen perception och använd kapitel 1-3 när du behöver repetera. Gå istället direkt till kapitel 4-6 där du får inspiration i hur du använder observations- och bemötandemallen samt får olika perspektiv när du tittar på fallstudierna.

Spår 3 – detta spår är till för Dig som har till uppgift att stödja personalen i det medvetna bemötandet. Använd övningarna på era arbetsplatsförlagda möten. Titta gemensamt på fallstudierna och ha dem som diskussionsunderlag. Använd hela eller delar av genomgångarna i kapitel 3 för reflektion och låt personalen spegla sig med varandra i hur de uppfattar varandras perception och de två delarna i bemötandet.Bland dokumenten att ladda ner finner du “Reflektionsfrågor för fortsatt utveckling” som är ett stöd i utvecklingen av det medvetna bemötandet.

Innehåll:
Inledning.
Introduktion – vi tittar på bemötandets två olika delar och du får ett exempel på hur medvetet bemötande kan användas
Kapitel 1 – här vandrar vi in i det första steget i bemötandet – vår närvaro och affektsmitta.
Kapitel 2 – belyser övergripande vad perception är samt vi lyfter vad observation är.
Kapitel 3 – här tar vi steget in i vår perception. Vi observerar oss själva och du får exempel på hur du observerar din medmänniska. Jag visar vad som sker i våra sinnesfunktioner när vi är i obalans och du får en inblick i olika bemötandeverktyg.
Kapitel 4 – genomgång av observationsmallen samt bemötandemallen och bemötandeverktyg till respektive sinnesfunktion.
Kapitel 5 – fallstudier att inspireras av.
Kapitel 6 – avslutande ord
Efter kapitel 6 finner du alla övningarna samlade, så att du slipper leta igenom varje kapitel för att hitta det du vill ha just för stunden. Här finner du även dokument att ladda ner.

När fler än en utbildningsplats köps utses en administratör inom den egna organisationen. På Quam Utbildning AB:s utbildningsplattform skapas en utbildningsgrupp som får tilldelat sig köpt kurs och det antal platser man betalt för. Köparens administratör ansvarar för att fördela platserna genom att bjuda in de deltagare som ska gå kursen.

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att du mottagit bekräftelsemejlet, förutsatt att distansutbildningen inte är påbörjad. När kursen är startad i Quams utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla.

Om du arbetar som till exempel chef för en verksamhet och är intresserad av att köpa in utbildningen till en personalgrupp kontakta mig för en demonstration.

Jag ser fram emot att möta Dig,

Med värme,

Ingela Fors

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Medvetet Bemötande i vårdande/stödjande verksamheter”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Titel

Till toppen