Motesforum2024-06-23T19:14:21+00:00

Hur vi uppfattar en person är personligt

Man kan säga att vi lever i olika perceptionsbubblor. När vi på riktigt inser det, öppnas en dörr inom oss. En dörr till vårt hjärta som visar vägen till omtanke, respekt och öppenhet inför varandra

Äntligen kan du utbilda Dig till handledare i Medvetet Bemötande

..och ingå i ett handledarteam.

Vår passion är bemötande, att på riktigt steg för steg bli mer av den vi är. Och samtidigt inspirera våra medmänniskor. Relationer är det viktigaste av allt – det är de djupa känslomässiga avtrycken som består och det är här framgångens rötter börjar gro.

Utbildningen omfattar tre steg med olika teman fördelade på sex månader, med start den 20/9. Totalt 12 utbildningsdagar.
Det är en innehållsrik och personligt utvecklande utbildning. I utbildningens olika teman inspireras du av erfarna handledare och som arbetar i det område du verkar i. Via oss handledare möter du en mångfald av uttryckssätt och perspektiv. En mångfald som speglar Medvetet Bemötandets syfte – medmänsklighet oavsett kön, kultur, religion – att mötas som människor och tillsammans forma den värld vi vill leva i.

Mer info klicka här.
För anmälan; klicka här.

Varmt välkommen <3

Ingela Fors, specialpedagog och handledare

Bli medveten om din perception

Hur påverkas jag i, och av, ett möte? Hur påverkas andra?
Hur kan något så abstrakt som bemötande vändas till ett medvetet samspel och ömsesidig kontakt?

I Bemötandeperspektiv bjuds Du in till en resa i bemötandets olika nyanser.
Du får ta del av mina erfarenheter om hur vår perception kan stödja ett medvetet bemötande; att se vem vi har framför oss och gå dennes kommunikationsbehov till mötes; att bygga broar mellan våra olikheter och mellan våra hjärtan.

Boken för Dig som vill veta mer. Kanske befinner du dig dagligen i olika situationer där hur du möter dina medmänniskor är avgörande för både resultat och livskvalitet?

SAGT OM BOKEN

Och medvetet bemötande

“Bra bemötande är inte enbart en bekvämlighetsfråga utan handlar om kvalitet och att bygga tillit mellan människor. En tillit som är nödvändig inom vård och näringsliv. Som läkare och chef har jag upplevt att ett bra bemötande behöver ses ur olika aspekter. Aspekter, som Ingela Fors på ett fint och nyanserat sätt belyser i sin bok Bemötandeperspektiv. En bok som jag starkt kan rekommendera att läsa eftertänksamt och gärna användas i samband med samtal om bemötande.”

Lars Andåker
Läkare, ass professor och fd VD i privat och offentlig sektor

Det räcker med att möta Ingela en kort stund för att upptäcka hennes exceptionella fingertopps-känsla kring bemötande.
I den här boken får du lära dig hur hon gör!

Björn Natthiko Lindeblad

“Alla är olika” – lätt att säga, men säger inte så mycket. Inte förrän någon på ett så underbart självklart sätt som Ingela kan förklara hur, och på hur många olika sätt. En kunskap som tillför yrkena inom förskola och skola en helt ny dimension och skapar fantastiska förutsättningar för att stå som en medveten, välmående och ödmjuk vuxen i mötet med barnen. Barn som därmed blir förstådda och respekterade…och välmående, ovanligt väl rustade för framtiden.

Lisa Ferlinger
Lärare och grundare av Nils Månssons Friskola i Fränninge

Medvetet bemötande som onlineutbildning

Riktat till vårdande och stödjande verksamheter.
“Så roligt att följa hur diskussioner förändrats och får ett mer kraftfullt innehåll kring  begreppet bemötande sedan fler tagit del av ditt material. Ju fler som tar till sig din utbildning ju bättre blir vi själva och världen!” Susanne Mulder, Stiftelsens Linden

Ger ökad självkännedom i din perception och fler verktyg i bemötandet, som stöd får ni tillgång till observations – och bemötandemallar.

Finns även som “fysisk” fyra dagars utbildning för din personal.

Personligt

Till Dig som önskar förståelse och bemötandeverktyg till dig själv, dina närmaste, dina barn eller kollega

Vägledningen ger dig självkännedom, klarhet och förståelse.

Du får se dig själv och situationen du vill utveckla i flera perspektiv.

Och utifrån den djupare förståelse som byggts upp, får du nya bemötandeverktyg.

I grupp

Till din chefs – eller personalgrupp

Metod-, process och ärendehandledning utifrån de behov och situationer som gruppen önskar lyfta på handledningen.

Handledningen lyfter situationen ur tre perspektiv:

  • Vem har vi framför oss?
  • Vem är jag i mötet?
  • Hur kan vi gå vår medmänniska tillmötes?

Existentiell

Till Dig som önskar lära känna din subtila existens och till Dig som är högkänslig
Vägledningen visar hur du samspelar med det abstrakta inom och utom dig.

Du ökar i närvaro och tillit.

Du får utvecklande verktyg i hur du kan samspela med hela Dig; din kropp, dina tankar, dina känslor och din andlighet. Verktyg utformat för Dig och det Du i denna stund behöver.

Personligt

Till Dig som önskar förståelse och bemötandeverktyg till dig själv, dina närmaste, dina barn eller kollega

Vägledningen ger dig självkännedom, klarhet och förståelse.

Du får se dig själv och situationen du vill utveckla i flera perspektiv.

Och utifrån den djupare förståelse som byggts upp, får du nya bemötandeverktyg.

I grupp

Till din chefs – eller personalgrupp

Metod-, process och ärendehandledning utifrån de behov och situationer som gruppen önskar lyfta på handledningen.

Handledningen lyfter situationen ur tre perspektiv:

  • Vem har vi framför oss?
  • Vem är jag i mötet?
  • Hur kan vi gå vår medmänniska tillmötes?

Existentiell

Till Dig som önskar lära känna din subtila existens och till Dig som är högkänslig
Vägledningen visar hur du samspelar med det abstrakta inom och utom dig.

Du ökar i närvaro och tillit.

Du får utvecklande verktyg i hur du kan samspela med hela Dig; din kropp, dina tankar, dina känslor och din andlighet. Verktyg utformat för Dig och det Du i denna stund behöver.

Min glädje är mötet mellan Dig och mig.

Min glädje är mötet mellan Dig och mig.
Få förmånen att ge dig verktyg och ökad förståelse i mötet med dig själv och de människor du möter.
Vara din spegel i hur du kan uppfattas och visa vilka nycklar som kan leda dig dit du önskar.
Det är mitt sätt att bidra till en bättre värld.
Relationen till oss själva och till varandra är det viktigaste vi har.
Varje möte ger avtryck.
Livet är förgängligt och vi vet ingenting om vår morgondag.
Det är därför oändligt värdefullt att ge de bästa förutsättningarna
till att forma avtryck som vi kan blicka tillbaka till med ro i själen.

Varmt välkommen

Ingela Fors, specialpedagog och handledare

“Ökad självkännedom ger tillgång till en djupare dimension i mötet.
Att tillåta mig vara en människa och veta att min personlighet är här för att mogna och utvecklas likt årsringarna på ett träd.
Denna ingång i ett möte ger utrymme till kontakt bortom person.
Jag ser dig och du ser mig.
Vi möts som de människor vi är, i ett lika värde”

Ingela Fors specialpedagog och metodutvecklare

Titel

Till toppen